RSS
A A A
SmodBIP

SP Gaude Mater

Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater"

Celem Stowarzyszenia jest:

1) organizowanie, promowanie i wspieranie działań kulturalnych,
2) animacja twórczości artystycznej i jej upowszechnianie,
3) prezentacja i popularyzacja dorobku osób reprezentujących postawy prospołeczne
i zasłużonych dla kultury w Częstochowie i regionie w zakresie animacji, edukacji
i upowszechniania kultury,
4) wspieranie działalności OPK Gaude Mater oraz organizacji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:
1) współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, władzami oraz innymi
podmiotami, w tym z osobami fizycznymi w Częstochowie, regionie, w całej Polsce i
poza jej granicami, a także w strukturach Kościołów i związków wyznaniowych,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) organizowanie koncertów, recitali, promocji wydawnictw, seminariów, konferencji,
konkursów i innych imprez kulturalnych.

STATUT STOWARZYSZENIAOpublikował: Przemysław Januszko
Publikacja dnia: 01.03.2010
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 01.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 730